Pāriet uz galveno saturu

Vakances

Metodiskā kultūras centra projektu vadītājs/-a

Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāde
Ziemeļrīgas kultūras apvienība,
reģ. Nr. 90011524360

aicina pieteikties darbam uz
Metodiskā kultūras centra projektu vadītāja
amatu uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi
:

 • metodiskā kultūras centra funkciju un uzdevumu veikšana kultūras centru darbības jomā – metodisko pasākumu (konferences, semināri, tālākizglītības kursi) un citu pasākumu un projektu, tostarp, starptautisku organizēšana, sabiedrisko attiecību jautājumu risināšana, plānu, atskaišu, aptauju sagatavošana, kultūras datu koordinēšana;
 • plānot un organizēt savu darbu, veikt darbu saskaņā ar iestādes direktores un metodiskā kultūras centra galvenā speciālista norādījumiem;
 • piedalīties gada un ikmēneša darba plānu sagatavošanā, ideju izstrādāšanā, projektu rakstīšanā, plānot nepieciešamos finanšu līdzekļus un resursus plānoto projektu realizēšanai. Iniciēt un attīstīt inovatīvas idejas;
 • profesionālās starptautiskās pieredzes, informācijas apmaiņas un citu pasākumu, konferenču, semināru  organizēšana sadarbībā ar citām vietējām un ārvalstu kultūras iestādēm, būt atbildīgam par pasākumu kvalitatīvu norisi;
 • nodrošināt projektu īstenošanu, apkopot, analizēt, sagatavot un iesniegt projektu realizēšanai nepieciešamo dokumentāciju un materiālus, sekot projekta norises plānam, kontrolēt un atskaitīties par piešķirto līdzekļu izlietojumu;
 • koordinēt projektu uzdevumu izpildi. Ja iesaistītas vairākas struktūrvienības vai citu, tostarp, starptautisku organizāciju pārstāvji, precizēt projektu mērķus, koordinēt projektu izpildē iesaistīto pārstāvju sadarbību;
 • plānu, atskaišu, pārskatu, ieteikumu, aptauju un citu datu apkopošana, analīze un sagatavošana;
 • sadarbība ar augstākās un profesionālās izglītības iestādēm Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras centru darbinieku profesionālās ievirzes tālākizglītības plāna izstrādes nodrošināšanai;
 • komunikācija ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, RD IKSD Kultūras pārvaldi, kultūras centru darbiniekiem, sadarbības partneriem  un citām ar kultūras nozari saistītām institūcijām, organizēt tikšanās;
 • komunikācija ar masu medijiem (informācijas sagatavošana un nosūtīšana);
 • veikt informācijas iesniegšanu Latvijas kultūras datu portālā par metodiskā kultūras centra funkciju izpildi;
 • administratīvo un ikdienas biroja darbu veikšana. Informācijas aprites un komunikācijas nodrošināšana.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, vēlams kultūras vadības jomā vai humanitāro zinātņu nozarē;
 • valsts valodas prasme C līmeņa 2. pakāpē, izcilas angļu valodas zināšanas, citas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • darba pieredze kultūras sfērā vai projektu vadības jomā ne mazāk kā divi gadi;
 • labas zināšanas un iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, interneta pārlūkiem un darbā ar sociālo tīklu kontu apkalpošanu;
 • zināšanas un pieredze projektu, tostarp, dažādu Eiropas Savienības projektu sagatavošanā un īstenošanā, kā arī pasākumu organizēšanā;
 • vēlamās personības īpašības: precizitāte, strādīgums, godīgums, labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu, spēja pārvarēt stresa situācijas.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • sociālās garantijas;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule.

Atalgojums: EUR 1653 pirms nodokļu nomaksas.

Darba vieta: Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (Kultūras pils “Ziemeļblāzma”) vai Rīgā, Ostas prospektā 11 (Mežaparka Lielā estrāde).

Pieteikties vakancei aicinām līdz 2024. gada 11. jūnijam, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz adresi ziemelriga@riga.lv vai iesniedzot personīgi VEF Kultūras pils biļešu kasē ar norādi: Pieteikums Metodiskā kultūras centra projektu vadītāja vakancei.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim uz Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.