Pāriet uz galveno saturu
Atpakaļ uz visiem jaunumiem

Vides Ilgtspējības apmācību programma Sociokultūras Centriem | Kultūras un Vides Satikšanās

Ilgtspējīgums Centrā: Kultūras un Vides Satikšanās

Vides Ilgtspējības apmācību programma Sociokultūras Centriem. Piesakies jau tagad!

Kā sociokultūras centri var sniegt savu artavu veselīgākas vides veicināšanā un Klimata Izmaiņu seku samazināšanā un pielāgošanos izmaiņām? Kāda ir Kultūras ietekme uz vidi un kā labāka vides pārvaldība var uzlabot dzīves kvalitāti Kultūras Centrā un tā apkaimē? Izmantojot mūsu Eiropas apmācību programmu, jums būs iespēja izzināt metodes kā rast risinājumus šiem jautājumiem, kādi rīki un kādas finansēšanas programmas ir jau pieejamas, kā arī kā kļūt par “ilgtspējības vēstnieku” saviem kolēģiem. Piesakies jau tagad! Dalība šajā projektā ir bez maksas.

Cilvēka aktivitāšu radītais spiediens uz ekosistēmu ir radījis vides problēmas, kas apdraud mūsu sabiedrību. Kultūras darbinieku pieredzes un zināšanu trūkums var radīt kultūras pasākumu negatīvu ietekmi uz vidi, tādejādi sadārdzinot izmaksas par enerģijas un citu resursu lietošanu. No otras puses, sociokultūras centri var spēlēt kritisku lomu taisnīgas pārejas veicināšanā mūsu kopienās, un, precīzi plānojot, tie var ievērojami uzlabot pozitīvo ietekmi, samazināt resursu izšķērdēšanu un ar to saistītās izmaksas. Pārvariet satraukumu par klimata pārmaiņām un sāciet pārmaiņas!

Starptautiskā apmācību programma “FULCRUM – Ilgtspējība Centrā: Kultūras un Vides satikšanās” atbalsta jūs šajā transformācijas procesā:

 • Jūs iegūsiet zināšanas par saiknēm starp jūsu kultūras jomas darbu un apkārtējo vidi
 • Jūs iegūsiet zināšanas par to kā sekot līdzi jūsu ietekmei, kā to mērīt un kuras ir visveiksmīgākās prakses, lai to novērstu
 • Eksperti jums sniegs atbalstu rīcības plāna izstrādē, tādejādi izveidojot ilgtspējīgu sociokultūras centru, kas strādātu pie reāla pētījuma.
 • Jūs tiksieties, apmainīsieties un sadarbosieties ar kolēģiem no sociālkultūras organizācijām visā Eiropā, kuri tāpat kā jūs vēlas kļūt par ilgtspējīguma vēstnešiem savos tīklojumos, kopienās un apkaimēs.

Programma ir izstrādāta, ņemot vērā jūsu specifisko pieredzi, vajadzības un intereses. Izmantojot praktisku pieeju, apmācību speciālisti sniegs jums nepieciešamos rīkus, labās prakses rokasgrāmatas, praktisku pieredzi, norādījumus par resursiem un finansējuma iespējām.

Programmas grafiks:

 • Maijs/Jūnijs, 2024: Nepieciešamību analīze (tiešsaistē aptauja)
  Kultūras organizāciju individuālo starta punktu un darbības jomu izvērtēšana, lai pielāgotu Apmācību Akadēmijas saturu un struktūru īpaši jūsu nepieciešamībām.
 • 14. – 16. Oktobris, 2024: Apmācību Akadēmija Turīnā
  Divarpus dienu klātienes apmācība prasmju pilnveidošanai un sadarbības tīklu veidošanai
 • Decembris, 2024 – Oktobris/Novembris, 2025: Sešas Apmācību Laboratorijas (tiešsaistē)
  Atsauksmes un atbalsts, lai virzītu īstenošanas soļus praktiskajā darbībā
 • Decembris, 2025: Sertifikāti tiks piešķirti visiem apmācāmajiem, kuri būs beiguši visu apmācību kursu 

Programmas darbības valoda ir angļu valoda. līdz ar to, dalībniekiem ir jāspēj sekot līdzi un aktīvi piedalīties diskusijās angļu valodā.

Mērķauditorija:

Apmācību programma īpaši uzrunā sociokultūras organizāciju darbiniekus, kuri ir ENCC dalībnieki (Eiropa), ACC (Beļģija) cult! (Beļģija), SozioKultur (Vācija) IG Kultur (Austrija), Dire Fare Baciare (Itālija) ACCE (Igaunija) vai LKDAF (Latvija). Īpaši tiks aicināti cilvēki no organizācijām, kuras jau ir ieplānojušas tuvākā nākotnē cīnīties ar šīm problēmām. Mūsu būtiskākie atlases kritēriji ir jūsu gatavība praktiski pielietot apgūto savā ikdienas darbā un dalīties pieredzē ar citiem kultūras darbiniekiem savos tīklos, kopienās un apkaimēs, kļūstot par ilgtspējības “vēstnieku”.

Izmaksas un ziedotā laika prasības:

Dalība šajā programmā ir bez maksas. Ceļojuma un naktsmītņu izdevumi par dalību Apmācību Akadēmijā Turīnā tiks atmaksāti, saskaņā ar mūsu ilgtspējīgās ceļošanas politiku.

Ziedotais laiks darbam projekta ietvaros netiks kompensēts: papildus divarpus apmācību dienām klātienē un sešām tiešsaistes sesijām ir jāparedz investējamais laiks divu līdz trīs dienu apjom, ko veltīt darbojoties pie programmas sniegtajiem uzdevumiem starpsesiju laikā.

Pieteikšanās un Atlases Process:

Pieteikšanās aizpildot pieteikšanās formu līdz šā gada 22. aprīlim: https://igkultur.at/fulcrum-training-sustainability

Apstiprinātie dalībnieki tiks paziņoti līdz 2024. gada 22. maijam.

Labi zināt: Ja jums nepieciešama palīdzība, lai pieteiktos, mēs ar prieku sniegsim jums individuālu atbalstu! Mēs pieņemam pieteikumus arī, izmantojot video vai audio failus, ja tiešsaistes veidlapas aizpildīšana jums rada grūtības. Sazinieties ar mums, lai norunātu tikšanos, rakstot uz dita.projektiem@gmail.com vai kristine.sulzanoka@riga.lv   

Kopumā tiks izraudzītas 24 kultūras organizācijas no 8 valstīm (3 dalīborganizācijas no katras partnervalsts). Tikai viens pārstāvis no katras kultūras organizācijas varēs piedalīties mācību akadēmijā Turīnā. Šim pašam pārstāvim jāpiedalās arī turpmākajās tiešsaistes sesijās. 

Atlases Kritēriji: 

Dalībnieku atlases procesā īpaša uzmanība tiks pievērsta kultūras organizācijas vēlmei un gatavībai īstenot un turpināt nepieciešamos transformācijas procesus. Dalībniekiem jābūt gataviem dalīties ar iegūtajām zināšanām un pieredzi kā “vēstniekiem” savā reģionālajā kontekstā (piemēram, semināros, diskusijās, intervijās). Lai nodrošinātu apmācību efektivitāti, ļoti svarīgi ir tas, ka jūsu amats organizācijā, ļauj jums īstenot pārmaiņas, un par priekšrocību tiks uzskatītas iepriekšējas zināšanas par vides jautājumiem. 

Kontakti: 

Jautājumu gadījumā, mēs esam gatavi jums palīdzēt:
Dita Pfeifere: projektiem.dita@gmail.com

Kristīne Šuļžanoka: kristine.sulzanoka@riga.lv

Pamatinformācija: 

Apmācību programma ir daļa no Erasmus+ līdzfinansētā projekta “FULCRUM – prasmju pilnveidošana nākotnes sociokultūras centriem”. Projekta mērķis ir atbalstīt sociokultūras centrus, lai tie kļūtu ilgtspējīgāki un noturīgāki nākotnē, stiprinot prasmju attīstību un to rīcībspēju (fulcrum angļu valodā nozīmē “pagrieziena punkts” vai “sviras punkts” – tas, kas dod spēku). Projektā sadarbojas partneri no Beļģijas, Austrijas, Igaunijas, Vācijas, Itālijas, Itālijas un Latvijas, kā arī Eiropas kultūras centru tīklojums (ENCC).

Uzziniet vairāk par FULCRUM: https://fulcrum-culture.eu/

Share