Pāriet uz galveno saturu
Atpakaļ uz visiem jaunumiem

FULCRUM – Make it happen

Kopienas veidošana un Mērķauditorijas Attīstība Nākotnei

Apmācību programma sociokultūras organizācijām.

Piesakies jau tagad!

Kā jums iesaistīties nākotnes sabiedrībā? Kas ir jūsu pašreizējā auditorija un kādu tu to vēlētos redzēt? Un kā jūs varat panākt sociālo iespaidu, kas radītu kopienas un piederības sajūtu mūsu krīzes pārņemtajā pasaulē? Šajā starptautiskajā apmācību programmā, kas īpaši pielāgota jūsu vajadzībām, mēs nodrošināsim nepieciešamo prasmju apguvi un palīdzēsim jums virzīties no teorijas uz praksi. Piesakieties jau tagad! Dalība ir bez maksas.

Kvalitatīvas dzīves līmeņa sadārdzinājums, augstākas prasības, augsta konkurence, samazināta mobilitātes tendence, auditorijas skaita kritums – turpinoties poli-krīzes situācijai, kultūras organizācijas saskaras ar izmaiņām kultūras jomas uzvedībā. Lai kultūras organizācijas būtu noturīgas attiecībā uz nākotni, tām ir būtiski jāpārdomā savstarpējās attiecības ar apkaimju kopienām un savu mērķauditoriju, kā arī to, kā tās strādā.

Starptautiskā apmācību programma “FULCRUM – Make it happen: Kopienas veidošana un mērķauditorijas attīstība nākotnei” atbalsta jūs šajā transformācijas procesā: 

 • Jūs iegūsiet zināšanas par to, kā ap savu kultūras organizāciju veidot noturīgu un ilgtspējīgu attīstību veicinošu kopienu;
 • Jūs uzzināsiet, kā sistemātiski apkopot nepieciešamos datus un izmantot tos praksē, lai izstrādātu jūsu vajadzībām pielāgotu mērķauditorijas attīstību;
 • Eksperti jums sniegs padomus un vadlīnijas, kā apzināt nākotnes nepieciešamības un kā šīs zināšanas pārvērst konkrētos un īstenojamos posmos savas organizācijas iekšienē, lai uzsāktu nepieciešamos transformācijas procesus;
 • Jūs iepazīsieties, dalīsieties pieredzē un sadarbosieties ar kolēģiem no kultūras organizācijām visā Eiropā, kuri arī vēlas pārdomāt savu sadarbību ar kopienām / apkaimēm un mērķauditorijām.

Programma ir izstrādāta, ņemot vērā specifiski jūsu pieredzi, jūsu vajadzības un intereses, tādēļ programmas detalizēts saturs tiks izstrādāts saskaņā ar jūsu atsauksmēm, lai nodrošinātu jums pielāgotu mācību programmu. Apmācības atbalsta slavenā Londonas The Audience Agency, kas ir viena no pieredzes bagātākajām organizācijām auditoriju attīstības jomā.

Programmas grafiks:

 • Maijs/jūnijs, 2024: nepieciešamību / vēlmju analīze (tiešsaistes aptauja)
  Kultūras organizāciju individuālo starta punktu un darbības jomu izvērtēšana, lai pielāgotu Apmācību Akadēmijas saturu un struktūru īpaši jūsu nepieciešamībām
 • Septembris, 2024: Apmācību Akadēmija Vīnē, Austrijā
  Divarpus dienu klātienes apmācība prasmju pilnveidošanai un sadarbības tīklu veidošanai
 • Novembris, 2024 – marts, 2025: Trīs Mācību Laboratorijas (tiešsaistē)
  Atsauksmes un atbalsts, lai virzītu īstenošanas soļus praktiskajā darbībā
 • Aprīlis, 2025: Dalības sertifikācija 
  Sertifikāti tiks piešķirti visiem apmācāmajiem, kuri būs beiguši visu apmācību kursu 

Programmas darbības valoda ir angļu valoda. līdz ar to, dalībniekiem ir jāspēj sekot līdzi un aktīvi piedalīties diskusijās angļu valodā.

Mērķauditorija:
Apmācību programma īpaši uzrunā sociokultūras organizāciju darbiniekus, kuri ir ENCC dalībnieki (Eiropa), ACC (Beļģija) cult! (Beļģija), SozioKultur (Vācija) IG Kultur (Austrija), Dire Fare Baciare (Itālija) ACCE (Igaunija) vai LKDAF (Latvija). Īpaši tiks aicināti cilvēki no organizācijām, kuras jau ir ieplānojušas tuvākā nākotnē cīnīties ar šīm problēmām. Mūsu būtiskākie atlases kritēriji ir jūsu gatavība praktiski pielietot apgūto savā ikdienas darbā un dalīties pieredzē ar citiem kultūras darbiniekiem savos tīklos, kopienās un apkaimēs, kļūstot par “vēstnieku” sabiedrības attīstības un kopienu veidošanas jomā. 

Izmaksas:
Dalība programmā ir bezmaksas. Ceļojuma un naktsmītņu izdevumi par dalību Apmācību Akadēmijā Vīnē tiks atmaksāti, saskaņā ar mūsu ilgtspējīgās ceļošanas politiku.

Paredzamais sagatavošanās laiks: papildus divarpus dienu mācībām klātienē un trim tiešsaistes mācību laboratorijām, kas ilgst 2-3 stundas, paredziet 2-3 dienas, lai sagatavotu attiecīgo informāciju un īstenotu visu mācību programmas laikā gūto pieredzi jūsu kultūras organizācijā.

Pieteikšanās:
Piesakieties līdz 22. Aizpildot anketu sekojošā interneta vietnē: https://igkultur.at/fulcrum-training-community-audience-development

Apstiprinātie dalībnieki tiks paziņoti līdz 2024. gada 22. maijam.

Labi zināt: Ja jums nepieciešama palīdzība, lai pieteiktos, mēs ar prieku sniegsim jums individuālu atbalstu! Mēs pieņemam pieteikumus arī, izmantojot video vai audio failus, ja tiešsaistes veidlapas aizpildīšana jums rada grūtības. Sazinieties ar mums, lai norunātu tikšanos, rakstot uz dita.projektiem@gmail.com vai kristine.sulzanoka@riga.lv   

Atlases Process: 

Kopumā tiks izraudzītas 24 kultūras organizācijas no 8 valstīm (3 dalīborganizācijas no katras partnervalsts). Tikai viens pārstāvis no katras kultūras organizācijas varēs piedalīties mācību akadēmijā Vīnē. Šim pašam pārstāvim jāpiedalās arī turpmākajās tiešsaistes sesijās. 

Atlases Kritēriji: 

 • kultūras organizācijas apņemšanās īstenot un turpināt attiecīgos pārmaiņu procesus
 • dalībnieka gatavība dalīties ar iegūtajām zināšanām un pieredzi savā attiecīgajā reģionālajā kontekstā kā “vēstniekiem” (piemēram, semināros, diskusijās un intervijās)
 • jūsu amats organizācijā, kas jums ļautu ieviest izmaiņas, tādējādi nodrošinot apmācību ietekmi
 • iepriekšējās zināšanas par kopienas veidošanu un mērķauditorijas attīstību tiks uzskatītas par priekšrocību
 • priekšroka tiks dota pretendentiem no sociāli neaizsargātām organizācijām un kultūras organizāciju darbiniekiem, kuriem ir mazāk iespēju piedalīties starptautiskos mācību pasākumos.

Labi zināt: Ja vēlaties piedalīties, bet saskaraties ar konkrētiem šķēršļiem vai jums ir īpašas vajadzības, lūdzu, informējiet mūs par to, izmantojot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums personīgi! Programmā ir paredzēta iespēja sniegt finansiālu atbalstu šādiem kandidātiem, tādējādi nodrošinot viņiem iespēju piedalīties

Dalībnieku provizorisko atlasi no Latvijas veiks Latvijas Kultūras Darbinieku Biedrība. Par galīgo dalībnieku atlasi vienosies visi FULCRUM projekta partneri, cenšoties nodrošināt līdzsvarotu pārstāvniecību dzimuma, izcelsmes (pilsētas/lauku teritorija) un izvēlēto sociokultūras centru lieluma ziņā.

Kontakti: 

Jautājumu gadījumā, mēs esam gatavi jums palīdzēt:
Dita Pfeifere: projektiem.dita@gmail.com

Kristīne Šuļžanoka: kristine.sulzanoka@riga.lv

Pamatinformācija: 

Apmācību programma ir daļa no Erasmus+ līdzfinansētā projekta “FULCRUM – prasmju pilnveidošana nākotnes sociokultūras centriem”. Projekta mērķis ir atbalstīt sociokultūras centrus, lai tie kļūtu ilgtspējīgāki un noturīgāki nākotnē, stiprinot prasmju attīstību un to rīcībspēju (fulcrum angļu valodā nozīmē “pagrieziena punkts” vai “sviras punkts” – tas, kas dod spēku). Projektā sadarbojas partneri no Beļģijas, Austrijas, Igaunijas, Vācijas, Itālijas, Itālijas un Latvijas, kā arī Eiropas kultūras centru tīklojums (ENCC).

Uzziniet vairāk par FULCRUM: https://fulcrum-culture.eu/

Share